زلزله یکی از مخاطرات طبیعی هست که سالانـه باعث خسارات زیـادی درون سراسر دنیـا مـی شود و در ماه های اخیر درون نقاط مختلف از کشورمان نیز باعث ایجاد ترس و دلهره درون مـیان مردم شده هست ، آلارم زلزله برای گوشی هر چند تکنولوژی درون موارد زیـادی پیشرفت قابل توجهی داشته هست اما تاکنون بشر بـه تکنولوژی پیش بینی زلزله دست پیدا نکرده …

بیشتر. آلارم زلزله برای گوشی . آلارم زلزله برای گوشی : آلارم زلزله برای گوشی
[آلارم زلزله - اندروید زوم آلارم زلزله برای گوشی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 28 Jun 2018 02:30:00 +0000